top of page

PRIVAATSUSPOLIITIKA

KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Müüjal on õigus töödelda kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja ostude andmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega ulatuses, mis on vajalik eelkõige kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks.

 

Müüja töötleb kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • e-poes esitatud tellimuse täitmine;

 • e-poe kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine;

 • kliendi päringutele vastamine;

 • õigustatud huvi;

 • tarbijaharjumuste uurimine;

 • müügistatistika koostamine;

 • e-poe teenuste haldamine ja arendamine.

 

Müüja rakendab kõiki meetmeid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

 

E-poest külalisena ostmisel registreeritakse kliendi ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon ning postiaadress juhul, kui see on vajalik kauba kliendile kohale toimetamiseks. E-poes püsikliendina registreerimisel töödeldakse isikuandmeid vastavalt püsikliendiprogrammi tingimustele.

E-poes külalisena ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmeid säilitatakse 3 aastat arvates ostu sooritamisest. Peale nimetatud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse automaatselt. E-poes püsiklindina registreerimisel säilitakse ostuga seotud kasutaja isiku- ja ostuandmeid vastavalt püsikliendiprogrammi tingimustele.

Kliendil on igal ajal õigus saada Müüjalt enda kohta käivaid isikuandmeid, nõuda kliendi isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Taotlused palume esitada elektrooniliselt FITEST OÜ andmekaitse volitatud isikule e-posti teel anette@activewear.ee. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab kliendi taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. Müüjal on õigus jätta kliendi taotlus rahuldamata, kui kliendi isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline.

Müüjal on õigus e-poes registreeritud isikuandmetele teostada profiilianalüüsi, et paremini mõista klientide ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda paremaid kaupu ja teenuseid võimaldades otseturunduse täpsemat suunamist.

E-poes on isikuandmete vastutavaks töötlejaks FITEST OÜ. FITEST OÜ-l on õigus edastada isikuandmeid e-poe koostööpartneritest volitatud töötlejatele eesmärgiga pakkuda klientidele parimat teenust. Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult müüjalt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejatega on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta. E-poe isikuandmete volitatud töötlejad on toodud siin

Juhul, kui klient leiab, et www.activewear.ee e-poe teenuse raames rikutakse isikuandmete töötlemisel kliendi õiguseid, on kliendil õigus pöörduda FITEST OÜ andmekaitsespetsialisti poole e-posti teel anette@activewear.ee, Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

KÜPSISTE KASUTAMINE

www.activewear.ee kasutab küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient e-poodi kasutab, eesmärgiga pakkuda kliendile paremat kasutajakogemust.

 

www.activewear.ee kasutatakse järgmisi küpsiseid:

 • seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada e-poe kasutamist;

 • püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid e-poes;

 • esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kliendile sobilikku reklaami ja pakkumisi;

 • kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

 

Klient võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi e-pood plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kliendile kättesaadavad.

 

Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab e-pood piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse ACTIVEWEAR Fashion Boutique veebilehe www.activewear.ee kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

bottom of page